Brevete

linie

 

 

 

BREVETE 2017 – 2020

  1. BETON CU CAPACITATE DE ECRANARE A RADIAȚIILOR GAMMA

nr. 132309/28.02.2020

Invenția are ca scop obținerea betonului special, pe bază de agregat mineral greu, recuperat din resurse secundare, având capacitatea de ecranare a radiațiilor gamma.

  1. CIMENT PORTLAND CU ADAOS DE ELECTROFILTRU

nr. 128 206 / 28.04.2017

Invenția se referă la realizarea unui sortiment de ciment Portland cu adaos de praf de electrofiltru (CKD) generat în procesul de fabricație al clincherului rezultat în urma desprăfuirii gazelor evacuate din instalația de măcinare a materiilor prime și cea de clincherizare. Caracteristicile fizico-chimice ale prafului de electrofiltru permit reintroducerea acestuia în fluxul de fabricație al cimentului, ca adaos la măcinarea clincherului. Cimentul se obține prin măcinarea concomitentă, în urma dozării în diferite proporții, a clincherului, zgurii granulate de furnal, gipsului și prafului de electrofiltru până la o finețe – exprimată prin reziduu pe sita de 90µm de cca. 1,5%. Noul sortiment are performanțe mecanice superioare față de cimentul fără adaos de praf de electrofiltru.

  1. METODA DE OBȚINERE A CLINCHERULUI PORTLAND CU CONSUM CALORIC REDUS

nr. 127 510/ 28.04.2017

Invenția se referă la obținerea unui clincher de ciment Portland cu consum redus de energie termică, prin aditivarea amestecului brut cu o combinație de substanțe mineralizatoare. Avantajele realizării acestui clincher sunt: reducerea temperaturii de sinterizare a amestecului brut cu 70oC, reducerea consumului de combustibil și, implicit, a emisiilor de CO2. Cimentul obținut cu un astfel de clincher are rezistențe inițiale și finale mai mari decât ale cimentului obținut din clincher fără mineralizatori.

  1. CIMENT CU CAPACITATE DE ECRANARE A RADIAȚIILOR GAMMA

nr. 130240/30.03.2017

Invenția se referă la un ciment Portland special, cu adaos de barită, cu capacitate de ecranare a radiațiilor gamma. Cimentul se obține prin măcinarea concomitentă, în diferite proporții,  a clincherului de ciment Portland (cu caracteristici conform SR EN 197-1) cu barită și gips până la o finețe exprimată prin suprafața specifică Blaine de cca. 3500 cm2/g. Coeficientul liniar de atenuare a radiațiilor gamma este cu 4…14.5% mai mare decât cel al cimentului Portland unitar.