Test4

Comitetul de Organizare al CEPROCIM S.A. are placerea de a va invita la cea de-a XI-a Conferinta CONSILOX, Bucuresti, 10-13 oct. 2012 (mai mult)

CEPROCIM:  IMPLICARE,  COMPETENTA,  CALITATE

film

 linie
cuptor

 

LAUR-FINAL

 

fieni
linie

 

ORGANISMELE SI LABORATOARELE AUTONOME ATESTATE SI ACREDITATE ALE CEPROCIM  VA ASIGURA SERVICIILE INGINERESTI DE CEA MAI INALTA CALITATE LA STANDARDE EUROPENE


Organism de Certificare Produse CIM-OCP Organism de Inspecţie DPC – Inspect Organism de Verificare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră – OVEGES
Atestarea conformităţii produselor pentru construcţii – cimenturi, cenuşă zburătoare pentru beton, mortare de zidărie, varuri pentru construcţii.
Executarea în regim acreditat a inspecţiilor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii
Verificarea rapoartelor de monitorizare a gazelor cu efect de seră la instalaţii de fabricare a clincherului de ciment, var, produse ceramice, instalaţii de ardere ce folosesc combustibili sau biomasă şi la activităţile de aviaţie.
(mai mult )
linie
(mai mult)
linie
(mai mult)
linie
cuptor LABORATOR DE ÎNCERCĂRI PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII ŞI ANALIZE DEŞEURI COMBUSTIBILE cuptor LABORATOR DE MĂSURĂTORI TEHNOLOGICE ŞI MEDIU


( mai mult )
linie
( mai mult )
linie


Audituri, bilanţuri, studii de protecţia mediului Engineering Studii geologice, tehnologice si de produs
Audituri tehnologice şi de proces, bilanţuri termoenergetice şi de mediu în regim atestat, studii de protecţia mediului.
Engineering şi consultanţă pentru industria materialelor de construcţii (ciment, var, ipsos) şi alte industrii conexe.
Studii geologice în regim atestat, studii tehnologice de materii prime şi de utilizare a adaosurilor naturale sau deşeurilor la fabricarea cimentului.
(mai mult)
linie
(mai mult)
linie
(mai mult)
linie

 

 

 

 

linie
linie
linie