CEPROCIM – Membru în Organisme interne și internaționale

linie

 

 

CEPROCIM MEMBRU ÎN ORGANISME INTERNE

  1. Asociația Rețelei Naționale de Acreditare din România – RENAR

  2. Asociația de Standardizare din România – ASRO

  3. Asociația Furnizorilor de Scheme de Încercări de Capabilitate – AFSIC

  4. Patronatul din Industria Cimentului și altor Produse Minerale pentru Construcții din România – CIROM

  5. Patronatul Român din Cercetare-Proiectare – PRCP

  6. Uniunea Practicienilor de Protecția Mediului din România

  7. Fundația „Șerban Solacolu”

  8. Colegiul editorial – „Revista Română de Materiale”

 

CEPROCIM MEMBRU ÎN ORGANISME INTERNAȚIONALE

  1. The European Cement Association  – CEMBUREAU (prin CIROM)
  2. Group of Notified Bodies under Construction Produscts Regulation 305/2011/EU