Prezentare generală

 

linie

 

 

linie

 

 

Denumirea societății:  CEPROCIM S.A.

Forma juridică: Societate pe acțiuni cu capital privat 99,34%

Anul fondării (ca instituție de stat): 1949

Poziția de control: Managementul și salariații

Actul de înființare (ca societate comercială pe acțiuni): HG 1224/23.11.1991, în baza Legii nr. 15/1990

Sediul social: București, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6, cod postal 062203

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/250/1991

Cod de înregistrare fiscala: RO 449620

Capital social subscris și vărsat: 3.611.235 lei

Obiect principal de activitate (CAEN rev. 2):

7219 – Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Obiecte secundare de activitate:

7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 – Activități de testări și analize tehnice

7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

 

Telefon, fax, e-mail:

 

Centrala telefonică

+40 21 318 88 84

+40 072 128 8891

+40 074 215 1491

 

Director General

Tel: +40 21 318 88 93

Fax:+40 21 318 88 94

 

Director General Adjunct Economic

Tel: +40 21 318 88 90

Fax:+40 21 318 88 76

 

Director Științific

Tel: +40 21 318 88 93

Fax:+40 21 318 88 94

 

Compartiment Marketing

Tel: +40 21 318 88 93

Fax:+40 21 318 88 93

 

Resurse Umane

Tel: +40 21 318 88 90

Fax:+40 21 318 88 76

 

E-mail:

office@ceprocim.ro (Director General, Director General Adjunct Economic, Director Științific)

res@ceprocim.ro (Director General, Director Științific)