Centru de Transfer Tehnologic – CTT CEPROCIMAT

linie

Centru de Transfer Tehologic pentru Produse din Ciment și Materiale Avansate – CTT CEPROCIMAT este o entitate autonomă, fără personalitate juridică, constituită în cadrul CEPROCIM SA.
CTT CEPROCIMAT face parte din Rețeaua Națională de Inovare și Transfer Tehnologic și acționează în serviciile de cercetare științifică, asigurând implicarea în domenii de specializare inteligentă pentru sectoarele materiale de construcții, materiale avansate și protecția mediului prin:

  • Creșterea potențialului de diseminare a informațiilor din știință și tehnologie;
  • Dezvoltarea parteneriatului informațional;
  • Creșterea gradului de documentare tehnologică;
  • Creșterea potențialului de absorbție tehnologică al agenților economici;
  • Formarea/perfecționarea resurselor umane inovative;
  • Creșterea numărului de IMM–uri care aplică tehnologii noi;
  • Dezvoltarea rețelelor informaționale inovative;Creșterea gradului de informare a publicului în domeniile științei și tehnologiei.

 

Acreditare