Analiza aprofundata privind implicatiile structurale rezultate din utilizarea combustibiulilor alternativi la fabricarea cimentului – IARIS CEEX Modul I, PC-D04-PT2-538

Numar contract: 121/2005
Director proiect: dr. ing. Daniela Nastac
E-mail: daniela.nastac@ceprocim.ro
Telefon: 021 3188884/interior 191

1.1 Beneficiar: Agentia Manageriala pentru Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic

Agentia Manageriala pentru Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic AMCSIT
Splaiul independentei, nr. 313, Sector 6, 060042 Bucuresti, ROMANIA
Phone: +(4021) 402 93 43
Fax: +(4021) 402 97 50
Web: http://www.amcsit.ro

1.2. Coordonatorul proiectului: CEPROCIM SA Bucuresti

clinker 1

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
Phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93
Fax: +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
E-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro
Web: www.ceprocim.ro

1.3 Parteneri : Partener 1 :

Universitatea „Politehnica” Bucuresti, Centrul de Biomateriale BIOMAT
Splaiul independentei, nr. 313, Corp J, Sala JK, 214, Sector 6, 060042, Bucuresti, ROMANIA
Phone/Fax: +(4021) 316 95 63
Web: http://www.biomat.ro

Partener 2:

Institutul de Chimie-Fizica I.G. Murgulescu al Academiei Romane Splaiul independentei, nr. 202, P.O.Box 194, Sector 6, 060021, Bucuresti, ROMANIA
Phone: +(4021) 316 79 12
Fax: +(4021) 312 11 47
Web: http://www.icf.ro

Partener 3:

Universitatea Dunarea de Jos Galati Strada Domneasca, nr. 47, 800008, Galati, ROMANIA
Phone: +(40236) 46 03 28
Fax: +(40236) 46 13 53
Web: http://www.ugal.ro

Partener 4:

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti B-dul Lacul Tei, nr. 124, Sector 2, 020396, Bucuresti, ROMANIA
Phone: +(4021) 242 12 08
Fax: +(4021) 242 07 81
Web: http://www.utcb.ro

1.4.Perioada de executie: 10.10.2005 – 30.06.2008

1.5.Descrierea proiectului:

1.5.1 Scopul proiectului:

Principalul scop al proiectului IARIS este de a obtine controlul asupra procesului de clincherizare ceea ce implica control asupra proprietatilor cimentului obtinut, deci asupra calitatii produsului finit. Atingerea acestui scop s-a desfasurat gradual prin urmatorii pasi: acumulare informatie de baza crearea de ipoteze de lucru elaborare concept extindere concept evaluare concept control. Proiectul IARIS a urmarit prin aceasta abordare racordarea la prioritatile, obiectivele si activitatile specifice ariei europene de cercetare in domeniul tehnologiilor de constructii.

1.5.2 Rezumat:

Scopul final al proiectului IARIS a fost acela de a gasi un nivel optim de substitutie a combustibilului traditional cu cel alternativ la fabricarea clincherului de ciment Portland. Necesitatea acestei cercetari rezida din doi factori importanti cu care se confrunta, in acest moment, fabricile producatoare de ciment: reducerea emisiilor de CO2 si conservarea resurselor de materii prime naturale.
Desi, utilizarea deseurilor in industria cimentului este o tema supusa unor vii controverse intre experti si societate, prezentul proiect si-a propus sa aduca cunostinte noi privind influenta elementelor straine (elemente prezente in cantitati minore si in urme) asupra calitatii cimentului si a modalitatii de utilizare a deseurilor combustibile si materiilor prime secundare la obtinerea clincherului de ciment Portland.
Atingerea obiectivului final al proiectului s-a efectuat prin tratarea intr-o prima etapa a problematicii legate de interdependenta dintre structura principalelor faze mineralogice, pure, prezente in clincherul de ciment Portland si comportarea lor la hidratare sub influenta elementelor minore. Studiul s-a focalizat asupra a patru elemente: fosfor, staniu, zinc si cadmiu. Aceasta maniera de conducere a experimentului s-a considerat utila datorita eliminarii influentei efectelor complexe, datorate unui spectru larg de elemente prezente in materiile prime din industria cimentului.Cea de a doua etapa a avut drept scop extrapolarea datelor obtinute in prima etapa prin urmarirea procesului de clincherizare si hidratare in conditiile utilizarii materiilor prime industriale.
Compararea, in final, a clincherelor de laborator cu clincherele industriale obtinute in conditiile utilizarii deseurilor necombustibile (folosite ca materii prime secundare) si combustibile (folosite drept combustibili alternativi) a avut drept scop demonstrarea aplicabilitatii practice a cercetarilor din cadrul proiectului.

1.5.3. Obiectivele proiectului:

Proiectul IARIS urmareste desfasurarea in comun de catre consortiu a activitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica de mare complexitate, activitati ce includ cercetarea fundamentala si aplicativa. Realizarea in comun a activitatilor propuse va conduce implicit la dezvoltarea parteneriatului pe lunga durata intre institutiile participante, urmarindu-se dezvoltarea pe plan intern a unor baze materiale de cercetare puternice. Obiectivele anuale ale proiectului sunt urmatoarele:

 • Studiu documentar privind utilizarea combustibililor alternativi in industria cimentului si influenta lor asupra formarii si proprietatilor clincherului de ciment Portland
 • Stabilirea dependentei dintre polimorfismul alitului si belitului si continutul de elemente straine cu evaluarea comportarii la hidratare a fazelor sintetizate
 • Cercetari experimentale privind influenta elementelor straine asupra proprietatilor si structurii topiturii
 • Evaluarea efectelor utilizarii combustibililor alternativi la obtinerea clincherului de ciment Portland prin simularea procesului de clincherizare in laborator
 • Evaluarea activitatii hidraulice a clincherelor de laborator obtinute prin utilizarea materiilor prime naturale si combustibililor alternativi ca reflexie macroscopica a particularitatilor structurale
 • Aplicari practice ale rezultatelor cercetarii

1.5.3. Rezultate finale

Principalele rezultate ale cercetarii sunt enumerate in continuare:

 • Baza date din literatura de specialitate privind tipuri si nivele de substitutie a combustibililor traditionali, modalitati de sinteza si actiune a elementelor minore asupra principalelor faze ale clincherului, prezenta elementelor minore in compusii de hidratare ai cimentului
 • 33 de solutii solide de alit si belit sintetizate in laborator
 • rezultate experimentale ce evidentiaza modificarile polimorfice ale alitului si belitului datorate introducerii P, Zn, Cd si Sn in structura cristalina
 • rezultate experimentale ce evidentiaza parametrii structurali ai solutiilor solide de alit si belit
 • retete de obtinere a fazei interstitiale cu considerarea prezentei P, Zn, Cd si Sn
 • aprox. 20 de clinchere de laborator obtinute cu cenusa a 2 combustibili alternativi si materii prime naturale
 • algoritm metode pentru evidentierea variatiilor compozitionale si polimorfice a fazelor individuale ale clincherului
 • evaluarea comportarii la hidratare la diferite termene a aprox. 20 de clinchere de laborator
 • analiza comparativa a clincherelor de laborator cu clincherele industriale
 • caracterizare betoane obtinute din cimenturi cu combustibili alternativi

1.6.Specialisti participanti la proiect:

Specialisti
Coordonator proiect – CEPROCIM S.A.
P1- UPB-BIOMAT
P2 – ICF I.G.Murgulescu
P3 – Universitatea Dunarea de Jos Galati
P4 – UTCB
TOTAL
Director proiect /Responsabil proiect Drd. ing. Daniela Nastac Dr. ing. Florin Miculescu Dr. ing. Victor Oprisan Fruth Prof dr. Viorica Musat Prof. dr. Maria Gheorghe 5 persoane
CS I / Profesori 2 persoane 2 persoane 1 persoana 2 persoane 1 persoana 8 persoane
CS II 3 persoane 2 persoane 5 persoane
CS III 1 persoana 2 persoane 2 persoane 5 persoane
CS 5 persoane 3 persoane 3 persoane 2 persoane 13 persoane
Doctori 2 persoane 3 persoane 2 persoane 3 persoane 3 persoane 13 persoane
Ingineri 4 persoane 4 persoane 2 persoane 2 persoane 12 persoane
Tehnicieni 3 persoane 2 persoane 5 persoane
Laboranti 1 persoana 1 persoana

2.1. Etapa I: Studiu documentar privind utilizarea combustibililor alternativi in industria cimentului si influenta lor asupra formarii si proprietatilor clincherului de ciment Portland

2.1.1. Activitatea EI.1: Studiu aprofundat al literaturii de specialitate privind tipurile de combustibili alternativi utilizati in momentul actual pe plan european si national si identificarea surselor de metale grele si alte elemente straine prezente in clincher si ciment

2.1.2. Activitatea EI.2: Studiu documentar privind modalitatile de sinteza a fazelor mineralogice principale prezente in clincher si influenta elementelor minore asupra microstructurii si fazelor polimorfe formate

2.1.3. Activitatea EI.3: Studiu documentar privind elementele minore prezente in compusii de hidratare si comportarea acestor elemente in pasta de ciment intarita

2.2. Etapa II: Stabilirea dependentei dintre polimorfismul alitului si belitului si continutul de elemente straine cu evaluarea comportarii la hidratare a fazelor sintetizate

2.2.1. Activitatea EII.1: Stabilirea nivelelor de substitutie a Si cu P, Zn, Cd si Sn si obtinerea solutiilor solide de alit si belit

2.2.2. Activitatea EII.2: Evidentierea modificarilor structurale si polimorfe datorate prezentei ionilor straini in structura alitului si belitului cu stabilirea dependentei dintre polimorfism si continutul de P2O5, ZnO, SnO2 si CdO

2.2.3. Activitatea EII.3: Evaluarea comportarii la hidratare a fazelor silicatice cu continut variabil de P, Zn, Cd si Sn

2.3. Etapa III: Cercetari experimentale privind influenta elementelor straine asupra proprietatilor si structurii topiturii in scopul evaluarii cineticii procesului de clincherizare

2.3.1. Activitatea EIII.1: Stabilirea compozitiei oxidice a fazei interstitiale in vederea urmaririi influentei P, Zn, Cd si Sn asupra structurii si proprietatilor fizico-chimice ale topiturii

2.3.2. Activitatea EIII.2: Urmarirea influentei P, Zn, Cd si Sn asupra proprietatilor topiturii cu implicatii directe asupra cineticii procesului de clincherizare

2.3.3. Activitatea EIII.3: Diseminare informatii prin participarea la congrese, conferinte, manifestari stiintifice, simpozioane nationale si internationale

2.4. Etapa IV: Evaluarea efectelor utilizarii combustibililor alternativi la obtinerea clincherului de ciment Portland prin simularea procesului de clincherizare in laborator

2.4.1. Activitatea EIV.1: Stabilirea intervalelor de substitutie a combustibilului traditional cu cel alternativ si observarea efectelor utilizarii sale in procesul de clincherizare prin utilizarea materiilor prime naturale

2.4.2. Activitatea EIV.2: Determinarea variatiilor compozitionale si microstructurale a principalelor faze ale clincherelor obtinute din amestecuri de materii prime naturale si cenusa combustibil alternativ

2.5. Etapa V: Evaluarea activitatii hidraulice a clincherelor de laborator obtinute prin utilizarea materiilor prime naturale si combustibililor alternativi ca reflexie macroscopica a particularitatilor structurale

2.5.1. Activitatea EV.1: Examinarea procesului de hidratare la diferite termene in scopul evaluarii efectelor datorate modificarilor microstructurale prin utilizarea combustibililor alternativi

2.5.2. Activitatea EV.2: Urmarirea particularitatilor structurale ale fazelor individuale formate in urma procesului de hidratare

2.5.3. Activitatea EV.3: Diseminare informatii prin participarea la congrese, conferinte, manifestari stiintifice, simpozioane nationale si internationale

2.6. Etapa VI: Aplicari practice ale rezultatelor cercetarii in vederea transferului tehnologic pentru utilizarea deseurilor combustibile si largirea bazei de materii prime la fabricarea cimentului in Romania

2.6.1. Activitatea EVI.1: Analiza comparativa a clincherelor industriale cu cele de laborator obtinute prin utilizarea combustibililor alternativi

2.6.2. Activitatea EVI.2: Obtinerea si caracterizarea unor betoane pe baza de cimenturi rezultate din clinchere industriale fabricate prin utilizarea combustibililor alternativi

2.6.3. Activitatea EVI.3: Masa rotunda in scopul diseminarii cunostintelor acumulate si a identificarii posibilitatilor de continuare a activitatilor in programul PC7

3.1 Etapa I:Scopul acestei etape a proiectului IARIS a fost acela de a prezenta nivelul actual al cunostintelor pe plan mondial privind impactul utilizarii combustibililor alternativi asupra formarii si proprietatilor clincherului de ciment Portland. S-a efectuat si un studiu asupra conditiilor in care elementele minore, ce includ si metalele grele, periculoase, incorporate in pasta de ciment intarita pot fi eliberate in mediul inconjurator.

3.2 Etapa II:S-a analizat formarea solutiilor solide de alit si belit. Astfel, ionii constituenti ai retelei cristaline de baza, Ca si Si, au fost substituiti cu procente diferite de P, Zn, Cd si Sn. Alegerea acestor elemente substituente a avut la baza procentul ridicat al acestora in combustibilii alternativi, faina de oase, cauciucuri uzate si namol canalizare.
S-a observat o imbunatatire a procesului de ardere in cazul alitului dopat cu Zn si Sn. O scadere nesemnificativa a gradului de legare a CaO s-a constatat la compozitiile de alit dopat cu P si Cd, dar fara influente negative asupra procesului de ardere.
Determinarile de difractie de raze X au evidentiat stabilizarea a doua forme polimorfe ale alitului (monoclinic si triclinic) si a formelor polimorfe de temperatura inalta ale belitului.

3.3 Etapa III: Scopul acestei etape experimentale a proiectului IARIS a fost acela de a investiga influenta P, Zn, Cd si Sn asupra structurii topiturii formate la obtinerea clincherului. Acest aspect prezinta o importanta deosebita deoarece topitura reprezinta „calea” prin care se formeaza alitul in clincherul industrial. S-a observat stabilizarea alitului monoclinic pentru faza interstitiala cu adaos de P si Cd. Din punct de vedere structural s-a constatat o deplasare a distantelor interplanare d, atat pentru C4AF cat si pentru C3A, catre valori mai mici comparativ cu referinta, sugerand o scadere a dimensiunii cristalitelor, fapt ce este confirmat si de latirea profilelor picurilor considerate si/sau introducerea de dislocatii in cristale. Deplasari marcante ale benzilor vibratiei de alungire nesimetrica 3 (evidentiate prin spectrometria IR), triplu degenerata, indica o trecere de la structura tetraedrica la cea octaedrica. Acest lucru are o semnificatie majora asupra comportarii topiturii, intrucat structurile octaedrice sunt mai putin mobile in topitura ceea ce are ca rezultat scaderea vitezei de formare a alitului.

3.4 Etapa IV: Scopul acestei etape a proiectului a fost acela de a analiza efectul utilizarii atat a materiilor prime alternative (zgura cristalina, cenusa zburatoare) cat si a deseurilor combustibile asupra formarii clincherului. Interactia elementelor minore ce au ca sursa de provenienta caile amintite anterior influenteaza procesul de clincherizare prin accelerarea, in cazurile favorabile, a reactiilor de sinterizare, modificarea proprietatilor topiturii cu influente asupra proceselor de difuzie sau a reactiilor la interfata solid-lichid, modificarea reactivitatii amestecului de materii prime etc. S-au utilizat trei tipuri de amestecuri de materii prime (faini) industriale obtinute cu materiale alternative. Un element de noutate il reprezinta caracterizarea fainilor prin aplicarea metodelor chimice de dizolvare a carbonatilor pe doua fractiuni granulometrice. Aceasta a permis calculul cantitativ al cuartului, cenusii, oxizilor de fier si dolomitului prezenti in faina prin combinarea metodelor chimice cu microscopia optica. A fost analizata de asemenea aptitudinea la clincherizare a celor trei faini prin arderea acestora la patru temperaturi si trei perioade de timp diferite de mentinere la palier. De asemenea, urmarindu-se si influenta deseurilor combustibile, doua namoluri din industria petroliera si faina de oase au fost amestecate in diverse proportii cu cele trei tipuri de faina. In final au fost obtinute sase clinchere de laborator ce au fost caracterizate. Un element de noutate in caracterizarea clincherelor obtinute cu faina de oase il reprezinta determinarea nivelelor de substitutie ionica in fazele silicatice.

3.5 Etapa V: A fost studiata comportarea la hidratare a alitului dopat cu P, Zn, Cd si Sn si a clincherelor obtinute prin utilizarea combustibilului alternativ sub forma de namol din industria de prelucrare a petrolului si faina de oase. Procesul de hidratare a fost examinat pentru un numar de 97 de probe ce au constat din diverse solutii solide ale alitului si clinchere, hidratate la un raport apa/solid diferit functie de tipul de material, timp de trei perioade distincte 7, 28 si 90 zile. S-a observat o comportare imbunatatita la hidratare a probelor de alit dopate cu Sn. Experimental, s-a evidentiat formarea unui compus nou, burtite, acest mineral fiind cauza consumarii portlanditului din seria A(Sn)0.05-A(Sn)0.5. S-a observat o scadere a cantitatii de portlandit si apa legata in compusii de hidratare formati la 28 si 90 zile, granita pentru aceasta comportare diferita fiind proba A(Sn)0.05. Microscopia electronica a evidentiat o pasta hidratata mult mai compacta (pori capilari sub 5 ?m) in cazul seriei A(Sn)0.01-A(Sn)0.05 comparativ cu etalonul.

Prin cresterea timpului de hidratare s-a remarcat umplerea porilor capilari cu hidrosilicati de calciu. S-a observat o slaba crestere a lixivierii calciului la 90 zile pentru probele A(Sn)0.025 si A(Sn)0.25. Cresterea continutului de P2O5 favorizeaza formarea hidroxiapatitei, fapt evidentiat prin difractia de raze X si continutul de apa legata chimic. Se observa o mentinere constanta a nivelului portanditului si a apei legate chimic pentru intreaga serie A(P)0.01-A(P)0.05 la termen de 90 zile.

Atat hidroxiapatita cat si hidrosilicatii de calciu au tendinta sa se formeze langa suprafata particulelor de alit anhidre ceea ce influenteaza hidratarea la termene mai mari de 28 zile. In cazul probelor de alit dopate cu Cd s-a remarcat comportarea foarte buna la hidratare a probei A(Cd)0.10. Cresterea termenului de hidratare de la 28 la 90 zile nu contribuie semnificativ la cresterea continutului de portlandit si apa legata chimic. In schimb, s-a remarcat o lixiviere accentuata a calciului la 90 zile. Cadmiul nu prezinta modificari ale concentratiei sale in solutia de lixiviere la 90 zile comparativ cu 28 zile. In cazul clincherelor sintetizate in laborator s-a remarcat o comportare superioara a celor sintetizate cu namol petrolier trifazic si faina de oase. In cazul clincherelor sintetizate cu faina de oase si SnO2 (oxidul de staniu a fost adaugat in vederea cresterii aptitudinii la clincherizare din aportul combustibilului alternativ) hidratate 7 si 28 zile s-a remarcat obtinerea aceluiasi mineral burtite ce apare si in cazul seriei de alit dopat cu Sn.

Nu s-a remarcat formarea hidroxiapatitei prin hidratarea clincherelor obtinute din materii prime naturale, datorita aportului mai mic de P2O5 comparativ cu alitul dopat cu P.

3.6. Etapa VI: A fos studiata influenta combustibililor alternativi si a materiilor prime alternative asupra fabricarii la nivel industrial a cimentului si asupra stabilizarii elementelor grele in pasta de ciment intarita si beton. Utilizarea combustibililor alternativi cu o valoare ridicata a puterii calorifice determina diminuarea consumului de energie. O valoare mica a puterii calorifice conduce, in schimb, la scaderea temperaturii de combustie ceea implica cresterea debitului gazelor de ardere pentru compensarea acestui neajuns.

Controlul concentratiei metalelor grele este important intrucat emisia lor este nociva pentru om si mediul inconjurator (Hg, Cd, Pb, As, Cr, Tl), iar altele provoaca coroziunea, cum este cazul V, Zn. In functie de volatilitatea fiecarui element, prin arderea combustibilului alternativ, metalele grele se concentreaza in cenusa rezultata , aceasta fiind in cele din urma inglobata in clincher. Utilizarea materiilor prime secundare (zgura de furnal, cenusa zburatoare) si a combustibililor alternativi conduce la cresterea continutului de elemente minore in clincher.

Desi materiile prime secundare reprezinta o cale importanta de introducere a elementelor straine in clincher, totusi, nu pot fi considerate singura sursa relevanta. Pe langa combustibilii alternativi, materiile prime secundare, in special cele din industria otelului sunt caracterizate de o puternica heterogenitate si un interval larg al concentratiei elementelor minore. Contributia fiecarui tip de combustibil alternativ la totalul elementelor minore din clincher difera de la un tip de deseu la altul. Deseurile municipale solide reprezinta principalul mijloc de introducere a Cd, Cu, Sn, Ni, Cr, si Pb in clincher. Anvelopele uzate reprezinta o sursa principala de introducere a Zn. Prezenta zgurii de furnal în amestecul de materii prime influenteaza favorabil aptitudinea la clincherizare. Deseurile din industria de prelucrare a petrolului si faina de oase pot fi utlizate drept combustibili alternativi, fara a afecta proprietatile clincherului.

Particulele de zgura cu o dimensiune maxima de 45 µm alaturi de minerale argiloase precum illit si clorit îmbunatatesc aptitudinea la clincherizare a fainii. Clincherul obtinut cu faina de oase prezinta o comportare la hidratare mai buna pentru proportii mici de adaos de faina de oase si anume maxim 2%. Deseurile petroliere prin puterea calorifica ridicata reprezinta combustibili alternativi cu potential ridicat, dar continutul acestora in metale grele, limiteaza proportia lor la 5% Eliminarea elementelor periculoase din produsele de constructii, în apa de suprafata si pânza freatica – conform conditiilor de expunere a aplicatiei în constructii, este o certitudine. Apa /solutia apoasa din porii betonului , cu un caracter puternic bazic (pH 12,5 – 13) are rol decisiv în procesul de transfer de masa la interfata solid / matrice / lichid/solutie. Contaminantii trec mai întai din matrice în solutia bazica din porii betonului. Solutia apoasa din pori se modifica, din punct de vedere calitativ, dar cu urmari nesemnificative asupra pH-ului. Acesta se conserva la valori 12,5-13 ca efect al predominantei calcitului ca factor esential de influenta asupra lixivierii metalelor grele.
Transferul acestora din porii betonului in mediul apos extern depinde de factori chimici (gradienti de concentratie, solubilitate, tipul de specii chimice dizolvate) precum si de geometria si marimea porilor, inchisi sau deschisi. A fost studiat transferul metalelor grele din matricea lianta a betonului, în mediul apos, în functie de parametrii specifici testelor de lixiviere. Astfel, lixivierea Mn, Ni, Co si Cu, este favorizata de valori mai scazute de pH, sub 7, pentru Hg si Pb se remarca caracterul amfoter, iar lixivierea Sb, V si Cr creste cu bazicitatea solutiei, in limitele testate pana la pH 10. Pentru compararea comportarii la lixiviere a betonului cu ciment fabricat prin utilizarea combustibililor alternativi s-au efectuat incercari pe betoane si paste cu deseuri galvanice, relevante prin continutul de metale grele, in special Cr, Cu si Zn. Abilitatea de precipitare a metalelor grele are caracter selectiv. Astfel, concentratia Cr(VI) a fost mai mica in extractul de la betonul cu CEM III/A decat la betonul cu CEM I. A rezultat si s-a confirmat ca zgura de furnal favorizeaza precipitarea Cr(III), prin reducerea Cr(VI) solubil datorita mediului reducator (cu anioni sulfura care se oxideaza la sulfat pe seama Cr(VI).

Publicatii ISI:

1. D. Nastac, U. Kääntee, J. Liimatainen, M. Hupa, M. Muntean, „Influence of P(V) on characteristics of calcium silicates and hydration of clinkers”, Advances in Cement Research, 19 (2007) 3, pg 93-100, ISSN 0951-7197 2. D. Nastac, V. Fruth, M. Muntean, „Modificari ale parametrilor structurali in solutiile solide de alit cu adaos de fosfor”, Revista Romana de Materiale, 38 (2008) 3, pg 193-202, ISSN 1583-3186

Conferinte internationale:

1. D. Nastac, M. Hupa, M. Muntean, „Influence of using meat and bone meal as an alternative fuel on formation and properties of Portland cement clinker”, Proc. 12th International Congress on the Chemistry of Cement, 2007, Montreal, ST3, T3-05.6, pg. 1-8, published by the National Research Council of Canada; Montreal Canada; July 2007, Catalog NR15-77/2007E-MRC, ISBN 978-0-660-19695-4

2. D. Nastac, U. Kääntee, J. Liimatainen, M. Hupa, M. Muntean, „Phosphorus substituted calcium silicates phases of Portland clinker”, Proc. 16th International Conference on Building Materials, 2006, Weimar, vol 1, pg. 0139-0146

3. N. Vlad, D. Nastac, N. Cazangiu, G. Guslicov, M. Ioan, „Influence of using alternative fuels on cement manufacture”, Proc. 16th International Conference on Building Materials, 2006, Weimar, vol. 1, pg. 0109-0116

4. V. Musat, E. Fortunato, S. Petrescu, A.M. Rego, „Effect of thermal treatment on the electrical properties of sol-gel N: ZnO thin films”, I-1a 43, E-MRS, iunie 2007, Strasbourg, Franta

5. V. Musat, E. Fortunato, S. Petrescu, A.M. Rego, „ZnO/SiO2 nanocomposite thin films by sol-gel method”, I-3a 38, E-MRS, iunie 2007, Strasbourg, Franta

6. K. Uzuneanu, P. Tanase, M. Ripa, „Theoretical and experimental analysis on use of alternative fuels for internal combustion engines”, Int. Workshop Advanced Machining Technology in Automotive Production, 2007, University of Technology Cracovia, Poland

7. P. Tanase, K. Uzuneanu, E. Stratulat, „Gasification of biomass for energetic use”, Int. Workshop Advanced Machining Technology in Automotive Production, 2007, University of Technology Cracovia, Poland

8. M. Ripa, L. Deleanu, K. Uzuneanu, „Three test methods for conformity assesment of fluids”, Int. Workshop Advanced Machining Technology in Automotive Production, 2007, University of Technology Cracovia, Poland

9. D. Nastac, V. Fruth, M. Muntean, N. Vlad, T. Chendrean, „Polymorphic forms of alite stabilized by phosphorus” Proc. Conferinta Cercetarea de excelenta – premiza favorabila pentru dezvoltarea spatiului romanesc de cercetare, Brasov, 2008, în curs de publicare

10. D. Nastac, M. Muntean, N.Vlad, „Meat and bone meal as an alternative fuel in Portland cement clinker manufacture” Conferinta Cercetarea de excelenta – premiza favorabila pentru dezvoltarea spatiului romanesc de cercetare, Brasov, 2007

11. D. Nastac, M. Muntean, „Comportarea elementelor minore in pasta de ciment intarita” Proc. Conferinta Cercetarea de excelenta – premiza favorabila pentru dezvoltarea spatiului romanesc de cercetare, Brasov, 2006, vol. 1, pg. L1-17/1-9

12. G. Guslicov, M. Coarna, A. Pop, C. Vlad, „An overview on interlaboratory tests for cement organized by the testing laboratory of CEPROCIM S.A. in the last 11 yers” Proc. 1st International Proficiency Testing Conference, Sinaia, 2007, 125-134

13. M. Ioan, L. Radu, C. Mandoiu, „Software enhanced method for rapid determination of the early heat of hydration of cement CEM II/A and B-S to predict the 28 day compressive strength” Proc. 1st International Proficiency Testing Conference, Sinaia, 2007, 355-362

14. A. Pop, M. Toader, T. Paraschiv, „Heavy metal determinations for the emissions from the incineration plants by atomic absorbtion spectrometry with graphite furnace” Proc. 1st International Proficiency Testing Conference, Sinaia, 2007, 386-392

Alte publicatii:

1. D. Nastac, N. Vlad, M. Muntean, „Sinteza documentara privind comportarea elementelor minore in pasta de ciment intarita” Buletin Tehnic Informativ CEPROCIM, 4/2006, pg. 41-49

3.711 Responses to “Analiza aprofundata privind implicatiile structurale rezultate din utilizarea combustibiulilor alternativi la fabricarea cimentului – IARIS CEEX Modul I, PC-D04-PT2-538”

 1. reedver spune:

   
  Your results can vary from the usual better, because not all galleries will allow you to submit with thumbnails. You can choose to submit in Flash directly, but choose not to include the thumbnails or choose a mobile version of the gallery and then choose to include thumbnails.
   
  HTML Thumnails:

  Please note that if your HTML thumbnails increase the total size of the website, they will appear reduced in mobile view and you will lose out on numbers. http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&url=https://micsisatech.weebly.com

  6add127376 reedver

 2. hamiotth spune:

  interface makes creating slideshows quick and convenient.

  Today we have more news about Magic Quadrant Report: TV Portals 2012-2016, including New Market Update with Whole Europe, Best Analysis Among OTT Portals Analysts Survey Report & Strategy Implementation Deployment of Portals.
  The report offers an in-depth segmentation of the market in Europe based on new market opportunities and growth opportunities created as a result of the presence of mobile devices in the Internet market, which has paved the https://carcomede.weebly.com

  6add127376 hamiotth

 3. sibisan spune:

  There’s lots of useful data the application can store and you can tweak items here and there to help make it more effective in your particular needs.
  Cascading Style Sheets (CSS), also known as Cascading Style Sheets Language (CSL), is a style sheet language used for describing the presentation of web pages, including font styles, layout, colors, backgrounds, and images, that is presented to users.[1]
  This is a huge win for us. Mod https://klapovriarei.weebly.com

  6add127376 sibisan

 4. marcel spune:

  path.

  Before using the plugin:
  During that, you have to add a [Plugin] tag in the TagOpenDialog box of the built-in Plugin dialog. 
  Here is an example:

  [Plugin]

  After you have done that, you have to import your RAW file into the app.

  Here is an example:

  Another alternative is to save the image to a folder that is recognized by the app. Here is an example: https://hugapthere.weebly.com

  6add127376 marcel

 5. fielhola spune:

  Atomic Clock Sync should definitely be part of any modern PC maintenance toolkit.

  It is not implemented the same way that the Windows/Linux/Mac OSX synchronization services are – it requires the computer to be online. It also uses MS SQL instead of taios on Windows, and a completely different method on Linux.

  „It works from Windows’ kernel code upwards, and only supposes that everything in the kernel is correctly implemented. ”

  I just ran across this https://google.ga/url?q=https://zarelitu.weebly.com

  6add127376 fielhola

 6. naruld spune:

  period
  ■ free trial period limited to 25,000 documents; no file recovery
  ■ only available in English
  Purpose:
  RagTime Solo is the text processing tool missing from your toolkit: It generates files together with the text that you enter in a concise, simplified environment. The first result: An electronic document with only the function and appearance of a paper-bound publication.
  Benefits:
  Text reports created with RagTime Solo are authentic documents which can http://links.aulive.com/Link.aspx?url=https://ophverlignbes.weebly.com

  6add127376 naruld

 7. maegmar spune:

  It lets you employ the power of the BitTorrent protocol to speed up the download of torrents.
  The application comes with an intuitive interface that allows you to create and manage your own list of torrents as well as manage your connection speed and download/upload speeds. Besides being able to preview a torrent file, you can select various file attributes such as the file size, status, number of seeds and peers for each torrent.
  You can even set your own maximum number of accepted connections along with https://www.vach-buket.ru:443/go/url=https://stafpinfarand.weebly.com

  6add127376 maegmar

 8. phiile spune:

  Interface & Features The interface is clean and plain. It shows the main window on top, the browser at its bottom and the playback window in the middle. The software also uses a DOS theme, which provides a similar look to the old Windows 95 and 98 desktop. The layout of Your Web TV Program is also very clean and sleek. There are three main windows on the left side of the interface:
  • 1. The channel list with the alphabetical channel order.
  • 2. https://maps.google.je/url?q=https://menpafunsli.weebly.com

  6add127376 phiile

 9. bevykar spune:

  Requirement: AudioUnit, iPhone and Mac OSX.

  Artisteer is a web-based tool for musicians that allows them to create, manage, and publish any number of music albums online.
  It covers the topics of music website marketing, studio production, streamlining record sales, live performances, artist development and much more. It is designed to meet a diverse collection of licensing preferences and to provide a rich creative toolset to artists and performers at all levels.

  XMon http://olyfgse.allowed.ru/to?url=https://lanweigarlya.weebly.com

  6add127376 bevykar

 10. brialako spune:

  Best Memory Card Reader Guide includes rankings, reviews, and our top 10 list to help you decide on a memory card reader that’s right for you. Memory card readers are a great example of the eReader surprise that was once out of reach of the mainstream. The surge of digital culture has spawned an opportunity for us to not only access books in many new, innovative ways, but to store personal files and tools, buy the eBooks, and process eReading many different ways. https://wibesacer.weebly.com

  6add127376 brialako

 11. hanbell spune:

  And the communication line between both chat servers is also secured with 128bit Blowfish encryption. The Antum SE Facebook Chat works with your own face and not with Antum SE’s picture gallery, thus antum SE does not have permission to store these photos in your phone.
  You can also setup Facebook Chat’s notification with its usual dialogues: compose and response.
  The Antum SE Facebook Chat is now out of Beta and works with Facebook’s new SSL 3,3.

  Facebook https://www.ascendmaterials.com/?URL=https://hailanlebur.weebly.com

  6add127376 hanbell

 12. celegild spune:

  You can also quickly change the tab model used (flat, sharps, flats and steps), play the stave manually or automatically. The most important thing is that it automatically highlights the note or chord every time you create a tablature, which makes using it a breeze.
  Compose music and easily edit tabs
  Tab Writer offers a series of text editing functions that you can find in most editors, such as Select All, copy, paste or save the score as a text file. Additionally, https://gaynivavi.weebly.com

  6add127376 celegild

 13. keilarm spune:

  Everything was all hunky dory until Jasper (Jack Russell Terrier) started snoring at night.

  He was a happy-go-lucky chap who loved snuggling up to his human, even snoring through the bursts of air she took in each night, totally unfazed by the heavy snores of his small, little canine family.

  The problem was, just like your average small/nourished mongrel, Jasper whacked his snores out https://updk.ru/bitrix/rk.php?goto=https://gogghenori.weebly.com

  6add127376 keilarm

 14. zeymarr spune:

  The plugin offers a transparent VCA-based brickwall limiter and limiter clip level.
  The final VCA effect has resonance and level control.
  In addition, Saturn 5 has a highpass filter section for treating the incoming audio. This includes resonance and cutoff control parameters.Modern Art Mobile Gallery and App

  22. May 2016 |

  We have available and free to print starting from today a new self-contained mobile editions of this blog (blog + blog- https://micsisatech.weebly.com

  6add127376 zeymarr

 15. warrorla spune:

  In this article we’ll take a look at a pair of lightweight apps for Windows that are specifically designed to quickly and safely eject USB flash drives. With a USB drive, your data and operating system will be protected from theft or accidental erasure, and you can use it to quickly back up important files and transfer them to a desktop or laptop system. If you are traveling, consider carrying a flash drive on your person. After all, chances are you will be in an environment where your computer will be shared, not just by other people, but by others who may not be able to open your USB drive at all. https://yltricedis.weebly.com

  6add127376 warrorla

 16. kalamalv spune:

  What is it?

  It is a simple GLSL editor and engine that support float-point, vertex and fragment shaders.

  But that is not all. All additional windows like a simple canvas, a 3D camera, an editor, a viewport and a help file are managed through subwindows.
  The application and the subwindows are lightweight and designed to look good on any standard system, regardless of graphical capabilities (compile, edit in RAM or on a https://trucmemypo.weebly.com

  6add127376 kalamalv

 17. fambir spune:

  Important! The Thunderbird program must be installed and configured correctly prior to running the converter. Mbox2Eml does not edit mail during conversion. The converted.eml files are saved to their original location.
  Requirements:
  • The Thunderbird program must be installed on the PC where you would like to convert.
  Attachment instructions:
  • If you do not wish to include any personal or confidential information in your email message, you may attach a blank template file in http://anolink.com/?link=https://napucpotha.weebly.com

  6add127376 fambir

 18. jochea spune:

  However, there is one major drawback that users should remember to solve – the default size of the windows is too big and needs to be re-sized in order to fit the window to the edge of the monitor. On the other hand, it is an easy tool to use and the price is very low, which works out to be a fair trade-off.

  Latest downloads from London Time Clock

  Windows 7 Disk Cleaning Tool – it will erase registry items, recycle bin, empty http://cse.google.co.ug/url?sa=i&url=https://neugesdefort.weebly.com

  6add127376 jochea

 19. farhas spune:

  Email List Management
  This can be done using Admin Control panel and all the email addresses are ready to use when your subscription campaign is complete. The URLs of the web pages you want to extract for this list can be specified in the Advanced User interface of the Email Spider program. Users of this tool also receive another feature free : Email Extractor Service. This email extractor service stores hundreds of email lists which are fetch and create automatically whenever the clients initiated. https://maps.google.fi/url?q=https://cerafreuci.weebly.com

  6add127376 farhas

 20. valmregu spune:

  — Altair
  For more information, visit the project website.

  Auckland Airport has installed Europe’s first wireless screening system at the international airport’s new terminal.
  The system replaces RFID tags attached to passengers’ baggage with a single tag to be held by passengers.
  The staff at the new International Terminal replaces a standard metal detector with an air-switched metal detector system.
  To detect metal in passengers’ baggage.
  The person swipes http://mb.wendise.com/tools/thumbs.php?tds=3&trs=1&pid=videos&tid=bpgfr&pad=4px&cat=0&url=https://roycacera.weebly.com

  6add127376 valmregu

 21. zakalm spune:

  SubtitlesK5ky is available for Windows 7, 8 and 10 devices at the official site.

  Fiverr is a great place to improve your business. Whether you’re an illustrator, a programmer, or a physical therapist, someone is willing to pay for services related to improving their business. Here are some great fiverr services to try out:
  Washing your Facebook Posts Back
  Want to make your Facebook posts look better? Get this service done by this f https://www.google.tk/url?sa=t&url=https://prosanlinka.weebly.com

  6add127376 zakalm

 22. geoalmi spune:

  MADPlay works on 32 and 64 bits Windows OS.

  New Features

  Registry Plugin

  An option in the configuration dialog to load and install MADPlay plugins from your Windows Registry. (Mandatory for new windows installs)

  Static Artwork Overlay

  A small application allowing you to add some artwork to the player window. The design template is easy to install. If no plugin is registered to do this, MADPlay will use its built-in hardware accelerated video player https://ccdi.ru:443/go/url=https://starelcenan.weebly.com

  6add127376 geoalmi

 23. regtem spune:

  Searching for a better trackpad virtual mouse program?
  We hope that TouchMousePointer is as ideal as it sounds!
  The program itself is available for $25/£21 for a single license; however, there is the possibility that if you buy it you will get a serial license and thus save 30% for a future upgrade. https://wuqishi.com/wp-content/themes/begin/inc/go.php?url=https://mentreropul.weebly.com

  6add127376 regtem

 24. ravhaml spune:

  Great application! I really liked the fact that it would detect my sound card, and that it had various settings to apply. It supports all the different network types, allowing you to obtain an always-perfect connection. Finally, it offers a number of different tutorials, which are very useful. It also offers a number of useful extensions, including the Remote Disk System. Have used it for months, and can’t live without it anymore!

  Great product! The time it would take for some of my dial up and ISDN access to boot was a disaster, as I often need the computer several times per day. When I https://gogebalri.weebly.com

  6add127376 ravhaml

 25. gioela spune:

  With the astonishing increase in popularity of the iPhone, many third party programs are created to replace web browsers like Firefox, Internet Explorer or Safari.
  One of the most popular solutions is Avant Browser, which can turn your iPhone/iPad into a powerful daily OS. The application is cross-platform and has the benefit of allowing you to use the mobile OS on computers by accessing its official website.
  The app’s vast potential in the mobile world is best reflected in Avant’s advanced https://arabarla.weebly.com

  6add127376 gioela

 26. nikhale spune:

  ■ MediaPortal Inno Theora Video Decoder (Supports Theora encoded audio and video)
  ■ WaveDirWavePack WaveMerge Decoder (Supports wavepack encoded audio)
  ■ To help differentiate between the Windows Media Player and MediaPortal titles, Hotwire Codec Bundle does NOT include MediaPortal Sound Decoder, nor does it include codecs for OGG, MPEG2, XviD or CD Audio. This is because MediaPortal https://raljotabri.weebly.com

  6add127376 nikhale

 27. chaimar spune:

  CiteScore has identified Session Wizard as a domain name that receives a lot of traffic but does not appear to be popular.

  The data provided by Quantcast is of interest to millions of webmasters, as it allows them to understand the potential size of their visitor base. It requires no up front installation or configuration.

  The report provides the absolute number of users as well as regular traffic patterns. It also offers lucrative advertising opportunities.

  Because the tool uses cookies, however, you are required to give consent to the network provider in order to disable this tool.

  Aping us

  We are no https://livitonal.weebly.com

  6add127376 chaimar

 28. antpar spune:

  Good luck!

  Unlock Samsung @ Home is the SAFE authorized unlocking application for Samsung devices. With a simple interface, the tool is designed to work with all Android based Samsung devices (namely PNY, Infinix, Samsung) whether they are locked to a specific service provider or not. With this application you can unlock your device, open the bootloader, as well as flash custom ROMs. It also unlocks security PINs for devices with those outdated PINs.
  The http://www.malehealthcures.com/redirect/?url=https://prectermali.weebly.com

  6add127376 antpar

 29. I was pretty pleased to discover this great site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and I have you book marked to see new stuff on your blog

 30. bertnish spune:

  Escalon UC is a software application designed to create multi-page, interactive presentation sheets for your CDs-ROMs.
  The software allows you to design your own presentation, with provisions for images, video clips, shapes, and text.
  The program displays a manager for the slides that you select, allowing you to easily add, delete or rearrange them.
  You can use drag-and-drop to insert and move text objects, places an image directly on it, and https://conlurojor.weebly.com

  6add127376 bertnish

 31. wardomi spune:

  The animation can be an elegant and smooth transition between the sprites and we can make the transition more experimental.

  #VIDEO DEMO
  Use this guide if you need to decompress a sprite sheet.

  ##THE SETUP

  Goto Spritedecomposer > Sprite Sheet and make sure your sprite sheet is selected!

  Let’s now go  through the setup, choosing your desired tools.

  ##HOW TO USE https://teowamewal.weebly.com

  6add127376 wardomi

 32. rhyamaed spune:

  By adjusting the opacity and brightness of the output, users can augment the effect.
  In addition to the above-mentioned settings, the Upright slider allows users to flip the source image, and the motion blur zooming adds a gradient layer to the picture.

  In parts 11 and 12…

  In parts 11 and 12… of the article „My Creative Choices in Adobe Lightroom”, you will see explanations I wrote to make the tool of „My Creative Choices” usable https://ditreroros.weebly.com

  6add127376 rhyamaed

 33. I was pretty pleased to discover this great site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and I have you book marked to see new stuff on your blog

 34. This is the perfect blog for anyone who wishes to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been discussed for many years. Excellent stuff, just great!

 35. sarangsbobet spune:

  Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you
  spending some time and energy to put this content together.
  I once again find myself spending way too much time both
  reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 36. Below you will locate the link to some sites that we consider you should visit. Reid Bailard

 37. I think this is one of the most significant information for me.

  And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is great,
  the articles is really nice : D. Good job, cheers

 38. Boca777 spune:

  I am not sure where you’re getting your info, but great topic.

  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 39. Hello, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you. Manuel Stitely

 40. cam spune:

  I love what you’ve created here, this is definitely one of my favorite sites to visit.

 41. movie spune:

  A wholly agreeable point of view, I think primarily based on my own experience with this that your points are well made, and your analysis on target.

 42. movie spune:

  of course like your web-site however you have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the reality then again I will surely come back again.

 43. movie spune:

  I loved your idea there, I tell you blogs are so exciting sometimes like looking into people’s private life’s and work. Every new remark wonderful in its own right.

 44. top spune:

  Great post, keep up the good work, I hope you don’t mind but I’ve added on my blog roll.

 45. hot spune:

  I like your style!

 46. chat spune:

  That is really fascinating, You’re an excessively skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to in the hunt for extra of your magnificent post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks!

 47. free spune:

  I think this is among the so much vital info for me. And i’m happy reading your article. But wanna remark on few common issues, The site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Just right job, cheers

 48. top spune:

  You are good writer. Thank you.

 49. cam spune:

  I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 50. tube spune:

  fantastic post, very informative. I wonder why more of the ther experts in the field do not break it down like this. You should continue your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 51. chat spune:

  A colleague in the field told me to check out your website.

 52. bets10 giris spune:

  Enjoy private chats with your friends so that no one can interrupt. Hayden Bleyl

 53. I like meeting utile info, this post has got me even more info!

 54. This is my first time i visit here. I found so many helpful stuff in your website especially its discussion. From the tons of responses on your posts, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the excellent work

 55. YourDoll JP spune:

  jy doll トップ10の最も有名なアジアのセックス人形セクシーな小さなお尻日本のセックス人形私は私のセックス人形でこすり落とすことができますか?人生をより良くするためにダッチワイフを買う

 56. Pretty portion of content. I just stumbled upon your web
  site and in accession capital to say that I acquire actually loved account
  your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you get
  admission to consistently fast.

 57. 就爱要 spune:

  Where there is a will, there is a way.

 58. 菜来了 spune:

  So you are a man or woman?

 59. I visited several blogs except the audio feature for audio songs present at this site is actually marvelous. Eloy Schowalter

 60. bolacasino88 spune:

  Magnificent items from you, man. I’ve be aware your stuff prior to and you’re just too
  excellent. I really like what you’ve acquired right
  here, certainly like what you are saying and the
  way by which you say it. You make it enjoyable and you still care
  for to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you.
  This is really a terrific site.

 61. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the
  content!

 62. I love your blog. It looks every informative.

 63. save refuges spune:

  I was curious if you ever thought of changing the layout of your site?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.

  Maybe you could space it out better? save refuges

 64. Thanks for your patience and sorry for the inconvenience!

 65. It’s continually awesome when you can not only be informed, but also entertained! I’m sure you had fun writing this article. Regards, Clotilde.

 66. I saw a similar post on another website but the points were not as well articulated.

 67. cheap rdps spune:

  Very fine blog.

 68. slot777 spune:

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running
  off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to
  do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the issue
  solved soon. Many thanks