Standardizare

 

DOMENIU

linie
  • Standardizarea definitiilor, metodelor de încercare si conditiilor tehnice ale diverselor sortimente de ciment si var utilizate în constructii, ca parte componenta a pastelor, mortarelor si betoanelor, pentru a realiza lierea materialelor de constructii.
  • Standardizarea produselor de fibro-ciment, cu exceptia produselor pentru acoperisuri.
  • Standardizarea clasificarii, definitiilor, metodelor de încercare si a caracteristicilor ghipsului, ipsosului si produselor de ipsos si a accesoriilor lor.

 

SCOP

linie

Eliminarea barierelor tehnice din calea schimburilor comerciale, prin alinierea în principal la normele europene.

 

REGLEMENTARI LEGALE

linie
  • OG 39/1998 Ordonanta privind activitatea de standardizare nationala în Romania
  • Legea nr. 177/2005 pentru completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala
  • SR 10000-3:2004 “Principiile si metodologia standardizarii. Partea 3: Structura si modul de lucru ale comitetelor tehnice”
  • SR 10000-4:2004 + SR 10000-4:2004/A91:2005 + SR 10000-4:2004/A92:2007 “Principiile si metodologia standardizarii. Partea 4: Forma de prezentare a standardelor române”
  • SR 10000-6:2004 “Principiile si metodologia standardizarii. Partea 6: Reguli de redactare a standardelor”
  • SR 10000-8:2006 + SR 10000-8:2006/A91:2009 “Principiile si metodologia standardizarii. Partea 8: Adoptarea standardelor internationale si a altor documente internationale (altele decât standardele internationale) ca standarde române”
  • SR 10000-9:2007 + SR 10000-9:2007/A91:2009 “Principiile si metodologia standardizarii. Partea 9: Adoptarea si redactarea documentelor europene ca standarde române”