Standardizare

 

ACTIVITATI SPECIFICE (CADRU DE CONTINUT)

linie

Comitetul Tehnic CT 111 “Ciment, var si ipsos” este un comitet “în oglinda” al Comitetelor europene CEN/TC 51 “Ciment si var pentru constructii” si CEN/TC 241 “Ipsos si produse pe baza de ipsos”, iar activitatea sa este coordonata de catre Asociatia de Standardizare din România (ASRO).

Are în patrimoniu un numar de 115 standarde de produs si de metoda pentru ciment, var, adaosuri hidraulice, zgura, amestec brut, ipsos si produse din ipsos, iar activitatea sa presupune în principal:

 1. adoptarea standardelor europene si internationale, ca standarde române;
 2. participarea activa la lucrarile de standardizare europene, prin transmiterea punctului de vedere national la proiectele de standarde europene;
 3. elaborarea de proiecte de standarde nationale;
 4. propuneri de reconfirmare, modificare sau anulare a standardelor nationale.

 

DOTARI

linie

Tehnica de calcul si programe dedicate

 

RECUNOASTERI

linie

ASRO este membra a Comitetului European de Standardizare (CEN) din anul 2006, având ca suport tehnic comitetele nationale de standardizare

 

REFERINTE

linie

 

Lucrari reprezentative

Adoptarea prin traducere a urmatoarelor standarde europene:

 1. SR EN 413-2:2005 „Ciment pentru zidărie. Partea 2: Metode de încercare”
 2. SR EN 520:2005 „Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări”
 3. SR EN 196-1:2006 „Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistenţelor mecanice”
 4. SR EN 196-2:2006 „Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimentului”
 5. SR EN 196-3:2006 „Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii”
 6. SR EN 196-5:2006 „Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 5: Incercare de puzzolanicitate a cimentului puzzolanic”
 7. SR EN 13279-1:2006 „Ipsos şi tencuieli de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii”
 8. SR EN 13658-1:2006 „Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 1: Tencuieli interioare”
 9. SR EN 13658-2:2006 „Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare”
 10. SR EN 13963:2006 „Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton – Definiţii, condiţii şi metode de încercare”
 11. SR EN 14190:2006 „Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercări”
 12. SR EN 14195:2006 „Componentele structurilor metalice pentru sistemele de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercări”
 13. SR EN 13950:2007 „Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări”
 14. SR EN 13963/AC:2007 „Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare”
 15. SR EN 14195/AC:2007 „Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare”
 16. SR EN 14209:2007 „Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercări”
 17. SR EN 14246:2007 „Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercări”
 18. SR EN 14496:2007 „Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton” pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări”
 19. SR EN 14647:2007 „Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate”
 20. SR EN 196-10:2008 „Metode de încercari ale cimenturilor. Partea 10: Determinarea continutului de crom (VI) solubil în apa din ciment”
 21. SR EN 13815:2008 „Produse turnate din ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări”
 22. SR EN 14246/AC:2008 „Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate Definiţii, condiţii şi metode de încercare”
 23. SR EN 14647/AC „Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate”
 24. SR EN 13454-2 + A1:2008 „Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape de pardoseală pe bază de sulfat de calciu. Partea 2: Metode de încercare.”
 25. SR EN 13915:2008 „Panouri prefabricate din plăci de gips-carton cu miez celular de carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercări.”
 26. SR EN 197-1/A3:2008 „Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale.”
 27. SR EN 12859:2008 „Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare.”
 28. SR EN 14566:2008 „Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare”
 29. SR EN 15283-1 „Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură”
 30. SR EN 15283-2:2008 „Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare.  Partea 2:  Plăci de ipsos cu fibre”
 31. SR EN 15319:2008 „Principii generale de proiectare ale lucrărilor din ipsos cu fibre”
 32. SR EN 15368:2008 „Liant hidraulic pentru aplicaţii nestructurale. Definiţie, specificaţii şi criterii de conformitate”
 33. SR EN 196-3 + A1:2009 „Metode de încercari ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii”
 34. SR CEN/TR 196-4:2009 „Metode de încercari ale cimenturilor. Partea 4: Determinarea cantitativa a componentelor”
 35. SR EN 13279-1:2009 „Ipsos si tencuieli pe baza de ipsos. Partea 1: Definitii si conditii”
 36. Elaborarea standardului român – SR 10092:2008 „Ciment rutier”
 37. SR EN 196-7:2010 “Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare şi pregătire a probelor de ciment”
 38. SR EN 15318:2010 “Proiectarea şi aplicarea plăcilor din ipsos”
 39. SR EN 14353+A1:2010 “Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare.”
 40. SR EN 15743:2010 “Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate.”

 

Lista generala clienti

Asociatia de Standardizare din România – ASRO