Alte servicii – Compartiment Marketing

linie

 

  • Traduceri tehnice (în şi din limba engleză): documentaţii elaborate, rezumate şi articole din reviste de specialitate, fişe tehnice
  • Asistenţă în depunerea brevetelor de invenţie la OSIM (depunerea rezumatelor pentru obţinerea brevetului, urmărirea notificărilor şi a plăţii taxelor: înregistrare, publicare, examinare de fond, tipărire şi eliberare, menţinere în vigoare)
  • Organizare de manifestări ştiinţifice (conferinţe, simpozioane)

 

Persoana de contact:

Ing. Cristina Dumitrache (cristina.dumitrache@ceprocim.ro)